fbpx

Ułatwienia dostępu

Oferta dla firm

Firmowe przedszkole i żłobek to doskonałe rozwiązanie dla firm zatrudniających młodych rodziców.
Tego typu inicjatywa doskonale wpisuje się w najnowsze trendy polityki presonalnej firm, takie jak work-life balance, czyli godzenie życia zawodowego i rodzinnego pracowników, a także diversity management, którego celem jest wyrównanie szans kobiet w miejscu pracy.

Zagwarantowany przez pracodawcę dostęp do nowoczesnego dwujęzycznego przedszkola lub żłobka z dobrą ofertą edukacyjną to benefit najbardziej ceniony przez pracowników.

Korzyści dla pracodawcy:

 • korzyści wizerunkowe dla firmy
 • zmniejsza rotacja pracowników
 • zmniejszenie absencji pracowników
 • dodatkowy bonus w pakiecie socjalnym pracodawcy
 • wzrost zaangażowania pracowników
 • możliwość wliczenia wydatków związanych z  przedszkolem firmowym w ciężar nieopodatkowanych kosztów uzyskania przychodu
 • możliwość sfinansowania całości projektu ze środków operacyjnych lub ZFŚS (możliwość powiększenia o 7,5%) . Świadczenia na ten cel nie są obciążone składkami ZUS oraz podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a zatem stanowią atrakcyjną formę wynagradzania pracowników.

Środki zgromadzone w ZFŚS można przeznaczyć na:

 • dopłaty do czesnego za pobyt dziecka w żłobkach, przedszkolach i innych formach wychowania przedszkolnego
 • usługi świadczone przez pracodawców na rzecz opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach
 • tworzenie zakładowych placówek opiekuńczych

 

Składki na ZUS:

Dofinansowanie opłat za pobyt dziecka w żłobku, przedszkolu lub innej placówce wychowania przedszkolnego z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (paragraf 2 ust. 1 pkt 19 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18.12.1998 w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe)

 

Podatek dochodowy:
Zgodnie z art. 21 ust 1 pkt 67 i 67a Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolne od podatku są: 

 • wartość świadczeń otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych
 • świadczenia otrzymane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – związane z pobytem dzieci osób uprawnionych do tych świadczeń w żłobkach lub klubach dziecięcych
   

Minister Finansów zgłosił projekt zmian w ustawie o podatku dochodowym od 1 stycznia 2016 roku, zgodnie z którymi pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych wydatki poniesione na:

 • utworzenie i prowadzenie zakładowego żłobka, klubu dziecięcego, lub przedszkola
 • dofinansowanie pracownikowi kosztów uczęszczania jego dziecka do ww. placówek (innych niż placówka zakładowa)

 

Pracodawca będzie mógł zaliczyć do kosztów podatkowych miesięcznie 400 zł dla dzieci w żłobku oraz 200 zł na dziecko pracownika w przedszkolu.

Pracownik będzie mógł otrzymać dofinansowanie w kwocie odpowiadającej udokumentowanym wydatkom, przy czym wartość przyznanego świadczenia (do 400 zł) ma być dla pracownika przychodem zwolnionym z podatku dochodowego

 

Dla pracowników firm, z którymi Przedszkole Happy Feet ma podpisaną umowę o współpracy, gwarantujemy miejsca w naszym żłobku i przedszkolu.

W celu zapoznania się z ofertą zapraszamy przedstawicieli  firm do kontaktu z naszym przedszkolem pod numerem telefonu 698-233-216 lub adresem e-mail: biuro@happyfeet.edu.pl.

oferta dla firm Przedszkole i Żłobek Happy Feet

©2020 Happy Feet

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera