fbpx

Aktualności

UWAGA, WAŻNE! Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 do dnia 3 maja b.r.

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (materiał do pobrania w tym miejscu) informuję, że przedłużono do dnia 3 maja 2020 r. zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna.

Jednocześnie Ministerstwo informuje na swojej stronie internetowej, że w tym tygodniu rząd przedstawi decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia form opieki nad dziećmi w placówkach takich jak żłobki i przedszkola (https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony).

Jak tylko otrzymamy nowe wytyczne dotyczące placówek opieki nad dziećmi do lat 3 prześlemy je do Państwa w odrębnym komunikacie.

©2020 Happy Feet

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera