fbpx

Aktualności

Drodzy Rodzice,

uprzejmie informuję, że w dniach 19 – 28 maja br. będzie miało miejsce potwierdzenie woli kontynuowania opieki nad dzieckiem w placówce na rok szkolny 2020/2021.

Dbając o zdrowie Państwa jak również w trosce o bezpieczeństwo Państwa dzieci, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, proces ten będzie odbywał się drogą elektroniczną.

W celu potwierdzenia woli kontynuowania opieki w roku szkolnym 2020/2021 proszę o zalogowanie się do systemu https://e-maluch.pl i akceptację deklaracji lub odesłanie informacji zwrotnej do placówki za pośrednictwem poczty elektronicznej z adresu który znajduje się w systemie rekrutacji o treści:


"...................(imię i nazwisko matki/opiekuna prawnego) i  ................................ (imię i nazwisko ojca/opiekuna prawnego) potwierdzamy wolę kontynuowania opieki w roku szkolnym 2020/2021 w placówce nr ......................................... przy ul. ...................................... przez moje/nasze dziecko: .................................................(imię i nazwisko dziecka)"


Informacja ta powinna być przekazana z adresu mailowego, który znajduje się we wniosku w Systemie rekrutacyjnym w terminie do dnia 28 maja 2020 r. do godz. 14:00.

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (materiał do pobrania w tym miejscu) informuję, że przedłużono do dnia 3 maja 2020 r. zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna.

Jednocześnie Ministerstwo informuje na swojej stronie internetowej, że w tym tygodniu rząd przedstawi decyzję dotyczącą ewentualnego wprowadzenia form opieki nad dziećmi w placówkach takich jak żłobki i przedszkola (https://www.gov.pl/web/rodzina/dodatkowy-zasilek-opiekunczy-wydluzony).

Jak tylko otrzymamy nowe wytyczne dotyczące placówek opieki nad dziećmi do lat 3 prześlemy je do Państwa w odrębnym komunikacie.

Szanowni Państwo,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (materiał do pobrania w tym miejscu) informuję, że przedłużono do dnia 26 kwietnia 2020 r. zawieszenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna.

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

Szanowni Państwo,

w związku ze zwiększającym się zagrożeniem  zakażeń koronawirusem rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa COVID-19 w wyniku ogłoszonego w dniu wczorajszym polecenia Wojewody Mazowieckiego (materiał do pobrania w tym miejscu), informuję, że od dnia 26 marca 2020 r. do dnia 10 kwietnia 2020 r. zawieszone zostają zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i edukacyjne w żłobkach, klubach dziecięcych i punktach dziennego opiekuna.

Rodziców należy poinformować, że przysługuje im dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem w związku z zamknięciem placówek świadczących usługi nad dziećmi do lat 3 z powodu COVID-19. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia oraz są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. pracownikom, zleceniobiorcom, przedsiębiorcom). Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl .

Główny Inspektorat Sanitarny na swojej stronie na bieżąco publikuje aktualne informacje o koronawirusie. Zachęcamy do śledzenia strony: https://gis.gov.pl

©2020 Happy Feet

Newsletter

Zapraszamy do zapisania się do naszego newslettera